Navigácia

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul
  Ul. 17. novembra 1056, 955 01 Topoľčany
 • Mgr. Mária Kováčiková, riaditeľka školy
  + 421 38 532 21 80
  + 421 905 562 585

  PhDr. Mária Palušová, zástupkyňa riadiťeľky školy
  + 421 905 684 658

  Marta Rusnáková, tajomníčka školy
  + 421 38 532 32 50

Štvrtok 11. 2. 2016

Štvrtok 11. 2. 2016

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 945894

Oznamy

PRACOVNÁ PONUKA

Hľadáme zamestnanca na prípravu objednávok podľa zákona o verejnom obstarávaní. Práca na dohodu. Uchádzač musí byť odborne zdatný a ovládať aktuálnu legislatívu v danej problematike. Kontakt pre záujemcov: 0917 493 384, szsinfo@vdpto.sk

 

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:

Upozorňujeme študentov, ktorí sú prihlásení na stravovanie v školskej jedálni, aby dali šeky na platbu za obedy ihneď po prevzatí rodičom. Platby musia byť uhradené včas. Študenti si so zaplateným šekom prevezmú od vedúcej šk. jedálne stravné lístky, ktoré pravidelne nosia na obedy. Prosíme, aby na to rodičia dohliadali.

Novinky

 • Žiak môže vykonať ÚFIČ MS, ak úspešne ukončil posledný ročník a ak vykonal EČ a PFIČ MS, bez ohľadu na výsledok týchto častí (tieto časti koná žiak ešte pred ukončením posledného ročníka štúdia). Žiak môže vykonať MS do troch rokov odo dňa, keď úspešne ukončil posledný ročník školy.

   

  TERMÍNY KONANIA MS

 • Kritéria na  štúdium odbor masér na školský rok 2016/2017 si môžete stiahnuť tu:

  Kritériá na prijímacie skúšky masér na školský rok 2016/2017

   

 • Prihlášky na externé štúdium v školskom roku 2016/2017 si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz:

  Odbor zdravotnícky asistent

                  Odbor sanitár

 • Radi by sme vám dali do pozornosti stránku vytvorenú pri 
  príležitosti Roku Ľudovíta Štúra:
  http://www.juls.savba.sk/sturovske_kvizy.html
  Nájdete na nej zaujímavo spracované informácie 
  o Ľudovítovi Štúrovi ‒ rodokmeň Ľ. Štúra, origin ... 
 •  30. 9. 2015 prichádzali prváci do telocvične so strachom v očiach. My sme sa im nečudovali, pretože všetci sme si tým prešli.

  Mali sme pre nich pripravené rôzne prekvapenia. Hneď na začiatku si prváci a po nich aj tretiaci zatrsali na svoje choreografie. Naši nováčikovia sa blysli akčným spracovaním klasickej rozprávky Karkulka. Dobrá správa – všetci prežili.

 • V týchto dňoch prebieha napĺňanie databázy známkami. Rodičia ako aj študenti sa môžu už teraz prihlásiť svojimi prístupovými údajmi ktoré obdržali. Po naplnení databázy sa aktualizácia známok bude vykonávať priebežne, minimálne však jeden krát za mesiac.

  V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom internetovej žiackej knižky, straty pristupových údajov, alebo podobne, kontaktujte prosím zodpovednú osobu:

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul
  Ul. 17. novembra 1056, 955 01 Topoľčany
 • Mgr. Mária Kováčiková, riaditeľka školy
  + 421 38 532 21 80
  + 421 905 562 585

  PhDr. Mária Palušová, zástupkyňa riadiťeľky školy
  + 421 905 684 658

  Marta Rusnáková, tajomníčka školy
  + 421 38 532 32 50

Fotogaléria